Info

Gammelmarknaden i Ljungbyhed 2024

Fredag 16 augusti kl 12.00 – 20.00
Lördag 17 augusti kl 10.00 – 17.00

Sista anmälningsdag: 1 maj 2024

Beställda platser ska vara besatta senast 10.00 på fredagen samt 9.00 på lördagen, lämnar man sin plats alternativt avvisas sker ingen återbetalning. Fordonstrafik är förbjuden inom marknadsområdet.

Det åligger varje enskild försäljare att förvissa sig om att de produkter man försäljer inte strider mot gällande lagstiftning.

Marknadskommittén har tolkningsrätt och förbehåller sig rätten att avvisa eller på annat satt utverka sanktioner mot personer/försäljare som inte följer angivna bestämmelser. Vi följer MAF:s och Tomers rekommendationer och förutsätter att alla knallar som bokar plats har vetskap om deras rekommendationer och bestämmelser.

Livsmedelsreglerna förändras ständigt. Kontrollera gärna att du är uppdaterad kring dessa regler. Gällande tillstånd skall medföras, gäller även för gasol.

Regler

Överlåtelser av platser är ej tillåten.

Ett villkor för deltagande på marknaden (enl. SFS 1990:1183 §2) är en väl synlig namnskylt eller annan upplysning om näringsidkarens namn som skall finnas lättillgängligt i varje stånd.

Vit markering i gatan gäller som gräns för marknadsståndets främsta del (taket).

Det är inte tillåtet att ställa stativ o dylikt i marknadsgatan.

Elbehov utöver 500 watt/ 3 m skall anmälas vid beställning av platser.

Ambulerande verksamhet/försäljning är förbjuden. 

Alla leksaker skall vara CE – märkta.

Samlar-, verktygs- och hushållsknivar skall förvaras och säljas i sin förpackning, samt får endast säljas till kunder över l8 år.

Försäljning av följande produktgrupper är förbjudna:

 • Soft air guns samt övriga ”vapen” som det går att skjuta med
 • Serpentinsprayer, doftsprayer, stinkbomber och smällare
 • Fågelvisslor och vattenjojo
 • Varor eller skrifter med rasistiska eller drogrelaterade förtecken
 • Knivar som inte är samlarobjekt, verktyg eller hushållsknivar (se ovan)
 • Tobaksvaror och E-cigaretter som innehåller nikotin

Info

Gammelmarknaden i Ljungbyhed 2024

Fredag 16 augusti kl 12.00 – 20.00
Lördag 17 augusti kl 10.00 – 17.00

Sista anmälningsdag: 1 maj 2024

Beställda platser ska vara besatta senast 10.00 på fredagen samt 9.00 på lördagen, lämnar man sin plats alternativt avvisas sker ingen återbetalning. Fordonstrafik är förbjuden inom marknadsområdet.

Det åligger varje enskild försäljare att förvissa sig om att de produkter man försäljer inte strider mot gällande lagstiftning.

Marknadskommittén har tolkningsrätt och förbehåller sig rätten att avvisa eller på annat satt utverka sanktioner mot personer/försäljare som inte följer angivna bestämmelser. Vi följer MAF:s och Tomers rekommendationer och förutsätter att alla knallar som bokar plats har vetskap om deras rekommendationer och bestämmelser.

Livsmedelsreglerna förändras ständigt. Kontrollera gärna att du är uppdaterad kring dessa regler. Gällande tillstånd skall medföras, gäller även för gasol.

Regler

Överlåtelser av platser är ej tillåten.

Ett villkor för deltagande på marknaden (enl. SFS 1990:1183 §2) är en väl synlig namnskylt eller annan upplysning om näringsidkarens namn som skall finnas lättillgängligt i varje stånd.

Vit markering i gatan gäller som gräns för marknadsståndets främsta del (taket).

Det är inte tillåtet att ställa stativ o dylikt i marknadsgatan.

Elbehov utöver 500 watt/ 3 m skall anmälas vid beställning av platser.

Ambulerande verksamhet/försäljning är förbjuden. 

Alla leksaker skall vara CE – märkta.

Samlar-, verktygs- och hushållsknivar skall förvaras och säljas i sin förpackning, samt får endast säljas till kunder över l8 år.

Försäljning av följande produktgrupper är förbjudna:

 • Soft air guns samt övriga ”vapen” som det går att skjuta med
 • Serpentinsprayer, doftsprayer, stinkbomber och smällare
 • Fågelvisslor och vattenjojo
 • Varor eller skrifter med rasistiska eller drogrelaterade förtecken
 • Knivar som inte är samlarobjekt, verktyg eller hushållsknivar (se ovan)
 • Tobaksvaror och E-cigaretter som innehåller nikotin

Trivseln beror givetvis inte bara på regler och bestämmelser, vi erbjuder även en hel del service. Dessutom så bjuder vi alla knallar på frukost!
Väl mött till årets marknad! Marknadskommittén

Trivseln beror givetvis inte bara på regler och bestämmelser, vi erbjuder även en hel del service. Dessutom så bjuder vi alla knallar på frukost!
Väl mött till årets marknad! Marknadskommittén

Anmälan utställare & knallar


  Pris för 2 dagar inkl. el till kassa:

  Bifoga er företagslogga om ni önskar att synas på vår hemsida:

  Anmälan matvagnar


   Ange hur många meter ni vill boka (för 2 dagar):

   Välj el till matvagnen (för 2 dagar):

   Bifoga logga om ni önskar att synas på vår hemsida

   Kontakta oss:

   Mejl: gammelmarknad@ljungbyhed.nu

   Telenr: 0722 06 96 32