info@ljungbyhed.nu

Följande regler och bestämmelser gäller för Ljungbyheds Gammelmarknad:

Beställda platser ska vara besatta senast 10.00 på fredagen samt 9.00 på lördagen, lämnar man sin plats alternativt avvisas sker ingen återbetalning.

Fordonstrafik är förbjuden inom marknadsområdet.

 • Överlåtelser av platser är ej tillåten.
 • Ett villkor för deltagande på marknaden är att (enl. SFS 1990:1183 §2) väl synlig namnskylt eller annan upplysning om näringsidkarens namn skall finnas i varje stånd.
 • Vit markering i gatan gäller som gräns för marknadsståndets främsta del (taket).
 • Det är inte tillåtet att ställa stativ o dylikt i marknadsgatan.
 • Elbehov utöver 500 watt/ 3 m skall anmälas vid beställning av platser.
 • Ambulerande verksamhet/försäljning är förbjuden.
 • Samlar-, verktygs- och hushållsknivar skall förvaras och säljas i sin förpackning, samt får endast säljas till kunder över l8 år.
 • Försäljning av följande produktgrupper är förbjudna:
  • Soft air guns samt övriga ”vapen” som det går att skjuta något ur
  • Serpentinsprayer, doftsprayer, stinkbomber och smällare
  • Fågelvisslor och vattenjojo
  • Varor eller skrifter med rasistiska eller drogrelaterade förtecken
  • Knivar som inte är samlarobjekt, verktyg eller hushållsknivar (se ovan)
 • Alla leksaker skall vara CE – märkta.
 • Försäljning av tobaksvaror och E-cigaretter som innehåller nikotin är förbjudet.

Det åligger varje enskild försäljare att förvissa sig om att de produkter man försäljer inte strider mot gällande lagstiftning.

Marknadskommittén har tolkningsrätt och förbehåller sig rätten att avvisa eller på annat satt utverka sanktioner mot personer/försäljare som inte följer angivna bestämmelser. Vi följer MAF:s och Tomers rekommendationer och förutsätter att alla knallar som bokar plats har vetskap om deras rekommendationer och bestämmelser.

Livsmedelsreglerna förändras ständigt. Kontrollera gärna att du är uppdaterad kring dessa regler. Gällande tillstånd skall medföras, gäller även för gasol.

Trivseln beror givetvis inte bara på regler och bestämmelser utan vi erbjuder även en hel del service, t ex bjuder vi frukost på alla knallar!

Väl mött till årets marknad!

Marknadskommittén