GAMMELMARKNAD
STARTSIDA
MEDLEMMAR
FÖRENINGEN
GAMMELMARKNAD
KONTAKT
GÄSTBOK
    Kontakt
 070-446 42 62
 Skicka epost
Datum/Tider 2018:
Fredag 17:e augusti: 12:00 - 20:00.
Lördag 18:e augusti: 10:00 - 16:00.
Avgifter 2018:
700:- för de första 3 meterna.
400:- därefter per 3-meters intervall.

Matvagnar:
2000:- för de första 3 meterna.
1000:- därefter per 3-metersintervall.

Elanslutning tillkommer:
1000:- för 400 volt 3-fas.
150:- för 240 volt 1-fas.

Vid försenad betalning tillkommer 200:- i hantering- och kontantavgift.

Inga diskar kommer att finnas.
    Marknadsregler
  För att deltaga i marknaden måste du ha en väl synlig namn-skylt i ståndet.
  Beställd och betald plats skall vara besatt senast kl. 10:00 på fredagen samt 09:00 på lördagen. Fordonstrafik är förbjuden inom marknadsområdet.
  Överlåtelser av platser är ej tillåten.
  Vit markering i gatan gäller som gräns för marknadsståndets främsta del (taket).
  Det är inte tillåtet att ställa stativ o dylikt i marknadsgatan.
  Elbehov utöver 500 watt/ 3 m skall anmälas vid beställning av platser.
  Ambulerande verksamhet/försäljning är förbjuden.
  Samlar-, verktygs- och hushållsknivar skall förvaras och säljas i sin förpackning, samt får endast säljas till kunder över l8 år.
  Alla leksaker skall vara CE–märkta.
  Försäljning av tobaksvaror och E-cigaretter som innehåller nikotin är förbjudet.
  Det är absolut förbjudet att sälja:
- Soft air guns samt övriga ”vapen” som det går att skjuta något ur.
- Serpentinsprayer, doftsprayer, stinkbomber och smällare.
- Fågelvisslor och vattenjojo.
- Varor eller skrifter med rasistiska eller drogrelaterade förtecken.
- Flaggor, kläder, affischer eller filmer som har rasistiska förtecken.
- Knivar som inte är samlarobjekt, verktyg eller hushållsknivar (se ovan).
- Alla leksaker skall vara CE–märkta.
- Försäljning av tobaksvaror och E-cigaretter som innehåller nikotin är förbjudet.
  Det åligger varje enskild försäljare att förvissa sig om att de produkter man försäljer inte strider mot gällande lagstiftning.
  Marknadskommittén har tolkningsrätt och förbehåller sig rätten att avvisa eller på annat satt utverka sanktioner mot personer/försäljare som inte följer angivna bestämmelser.
  Livsmedelsreglerna förändras ständigt. Kontrollera gärna att du är uppdaterad kring dessa regler. Gällande tillstånd skall medföras, gäller även för gasol.
  Trivseln beror givetvis inte bara på regler och bestämmelser utan vi erbjuder även en hel del service, t ex bjuder vi frukost på alla knallar!
    Anmälan Gammelmarknad
Vi vill ha din anmälan senast den 1 maj.
Hjärtligt välkomna önskar Marknadskommittén!
Organisationsnummer:
Företagsnamn:
Adress:
Telefon:
Mobil:
Epost:
Varuslag:
Elanslutning 240/400 volt:
Antal marknadsplatser:
Meddelande: